Grannsamverkan

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten.

Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet.

Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

Grannsamverkan fungerar i såväl villa- och radhusområden som i områden med flerfamiljshus och i fritidshusområden.

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen

Metoden är enkel

Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta
igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker
i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem,
som reagerar på det okända – det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Grannstöd Huddinge.

 

Grannstöd Huddinge är en ideell förening bildad 2012 med syfte att organisera Brottsförebyggande råd (HuBrå). Frivilliga invånare i kommunen “patrullerar” bostadsområden under dagtid för att se i betydelsen observera och för att synas d.v.s. bli sedda för att under patrulleringen notera inbrottsförsök, skadegörelse och klotter samt rapportera till berörda parter och intressenter.

Besök  hemsidan för Grannstöd Huddinge