Boken om Hörningsnäs.

Nu är den klar

Bo Nylén, som bott i Hörningsnäs sedan barnsben är nu klar med arbetet att skriva en bok om Hörningsnäs. Det är en krönika om det framväxande villasamhället i Huddinges äldsta delar. En berättelsesamling om livet i forna dagars Hörningsnäs som ger en bild av våra förfäders liv och gärning här, men också hur samhället utvecklats genom tiderna och hur deras ättlingar och nyinflyttade upplevt tiden de verkat här.

Boken som kostar 300 kr + ev. porto och frakt om du bor utanför Hörningsnäsområdet köper du genom att kontakta Johan Larsson på tel. 070 – 771 29 59 eller via mejl till johan@johanart.se.