Togosborg

Huddinge Bageri

Hilmedal

Carlsro

Nilstorp 37

Historik

Hörningsnäs var det första municipalsamhället i Huddinge och bildades enl. Kungl Maj:tsförordnande och delgivet genom länskungörelse den 27 februari 1915.

Vårt medlemsområde omfattar i dag Hörningsnäs gamla municipalgräns, med tillägg av kvarteret Paragrafen vid Arrendatorsvägen, kvarteret Protokollet vid Tingsvägen-Arrendatorsvägen, kvarteret Ängsliljan, Rädisan utefter Solfagravägen och Kvarnbergsvägen fram till Ekedalsvägen samt Sturevägen som är en zon där villaägarna tillhör antingen Hörningsnäs eller Stuvsta villaägareförening.

Hörningsnäs är det område i Huddinge som tidigast visade en samlad villabebyggelse. Här började man uppföra villor redan 1903-1905. Föreningen grundades den 10 maj 1908. Det var mest tjänstemän, många inom stadsförvaltningen, som blev de första innevånarna. Huddinges första municipalsamhälle bildades i Hörningsnäs 1914 med drygt 200 innevånare.

I Smedstaberg, i Hörningsnäs samhälle, fanns också Huddinges första biograf i mitten av 1910-talet.

Smedstaberg

Dorishäll

Människorna i Hörningsnäs mellan 1905 och 1980

Läs mer om människorna som bodde i Hörningsnäs och som var med om att bygga upp
villasamhället. Klicka på länken nedan.

Arbete pågår att fortsätta denna kartläggning med tidsperioder framåt.

Hörningsnäs Bosättningar

Ovan finner du personförteckning sorterad
efter bosättningsplats.

Förteckning över yrken

En förteckning över yrken visar vad de som bodde i området var verksamma med.

Hörningsnäs släktregister

Hörningsnäs släktregister

På den hemsida som visas kan du i vänster fönster välja fliken Personer (Efternamn/Förnamn)

Klickar du på en person ser du till höger Personakt.

Där hittar du också länkar till andra personer, ex.vis föräldrar och syskon. Till höger kan du för aktuell person också välja Antavla.

I vänster fönster kan du också välja fliken Platser. Bläddra ned till platser som börjar med “Hus“.

Där du se de personer som bott i aktuellt hus i Hörninsnäs under ovan tidsperiod (sorterad Efternamn/Förnamn)

Till höger ser du en översiktskarta där husens beteckning är angivna liksom vägarnas namn.